Kurs IDF Scuba Scout to doskonały pomysł na aktywne spędzienie wolnego czasu, alternetywa dla zajęć pływackich i metoda zarażenia dziecka pasją do nurkowania. Przeznaczony jest dla dzieci od 8 roku życia i umożliwia postawienie pierwszych kroków w nurkowaniu ze sprzętem w kontrolowanych, basenowych warunkach, pod opieką Instruktora.

WYMAGANIA WSTĘPNE:

Minimalny wiek: 8 lat
Umiejętność pływania w stopniu wystarczającym
Stan zdrowia pozwalający na udział w kursie

PRZEBIEG KURSU:

2 zajęcia basenowe z wykorzystaniem sprzętu ABC;
4 nurkowania w basenie lub wodach basenopodobnych do głębokości 3 metrów
3 wykłady z wykorzystaniem prezentacji szkoleniowych i materiałów audiowizualnych IDF
Egzamin za pomocą Kart Egzaminacyjnych IDF

W trakcie zajęć młodzi nurkowie poznają sprzęt nurkowy i jego działanie, nauczą się zasad bezpiecznego nurkowania i odpowiedzialności za partnera nurkowego, zdobędą wiedzę o metodach wyrównywania ciśnienia i zapewnienia sobie komfortu pod wodą, a na koniec poznają też wodne środowisko oraz jego mieszkańców.

SPRZĘT:

Na czas kursu zapewniamy cały komplet sprzętu do nurkowania poza pianką.

CO DALEJ?:

Po ukończeniu kursu otrzymasz certyfikat potwierdzający zdobyte uprawnienia nurkowe do głębokości 3 metrów w basenie lub wodach basenopodobnych pod bezpośrednim nadzorem Instruktora.
Zapraszamy też na kursy:
– IDF NAVIGATION SCOUT
– IDF RESCUE SCOUT
– IDF MASTER SCOUT

KOSZT: 700 zł
Termin:
-
W CENĘ WLICZONE SĄ:

Zajęcia praktyczne
Zaopatrzenie w sprzęt
Zajęcia teoretyczne
Logbook

CENA NIE OBEJMUJE:

Transportu
Kosztów wyjazdu na basen lub wody basenopodobne
Opłaty za certyfikację - 150 zł
Wstępów na nurkowiska lub na basen
Gazów