Dla dzieci IDF

IDF SCUBA SCOUT

IDF SCUBA SCOUT

-

Kurs IDF Scuba Scout to doskonały pomysł na aktywne spędzienie wolnego czasu, alternetywa dla zajęć pływackich i metoda zarażenia dziecka pasją do nurkowania. Przeznaczony jest dla dzieci od 8 roku życia i umożliwia postawienie pierwszych kroków w nurkowaniu ze...
IDF MASTER SCOUT

IDF MASTER SCOUT

-

Jest to kolejny krok po kursie Scuba Scout pomagający rozwijać nabyte umiejętności. Uczy nie tylko samego nurkowania, ale też odpowiedzialności za partnera nurkowego, rozwagi oraz ochrony środowiska naturalnego IDF Master Scout jest kursem dla dzieci, które nie...
IDF NAVIGATION SCOUT

IDF NAVIGATION SCOUT

-

Navigation Scout to specjalistyczny kurs, który można zrealizować tylko w bezpiecznych kontrolowanych warunkach, takich jak basen lub też wody basenopodobne. Mogą wziąć w nim udział dzieci, które jeszcze nie ukończyły wieku umożliwiającego im podejście do ścieżki...
IDF RESCUE SCOUT

IDF RESCUE SCOUT

-

Rescue Scout to kolejna specjalizacja, która pozwala na zyskanie nowych umiejętności i poszerzenie swoich nurkowych horyzontów o bardzo ważne umiejętności związane z ratownictwem. Zajęcia są dostosowane do wieku i możliwości uczestników, tak by uczestnicy mogli brać w...
IDF JUNIOR OPEN WATER DIVER

IDF JUNIOR OPEN WATER DIVER

-

Jest to kurs dla młodzieży od 10 roku życia. Uczy odpowiedzialności, szacunku do podwodnego świata i potężnego żywiołu jakim jest woda, rozwija zdolności psychomotoryczne i ułatwia nawiązywanie przyjaźni. IDF Junior Open Water Diver to kurs zarówno dla dzieci, które...
IDF JUNIOR NIGHT DIVER

IDF JUNIOR NIGHT DIVER

-

W nocy podwodny świat wygląda inaczej. Wszystko wydaje się trochę większe, dziwniejsze, bardziej tajemnicze. Nocne stworzenia wychodzą ze swoich kryjówek w poszukiwaniu pożywienia. Zapraszamy do odwiedzenia podwodnego świata po zachodzie słońca. Obiecujemy...
IDF JUNIOR NAVIGATION DIVER

IDF JUNIOR NAVIGATION DIVER

-

Kurs ten uczy jak poruszać się pod wodą w sposób sposób świadomy, wykorzystując metody nawigacji naturalnej oraz kompas. Będziemy się zbierać dane do przygotowania mapy miejsca nurkowego oraz wykonamy taką mapkę. Umiejętności te przydadzą się również podczas...
IDF JUNIOR RESCUE DIVER

IDF JUNIOR RESCUE DIVER

-

Ten kurs uczy szerszego spojrzenia, w którym oprócz siebie i środowiska zaczniesz dostrzegać również innych nurków. Przygotowuje Cię do pomocy przy zapobieganiu problemom, akcjach ratunkowych a także zwiększa poziom umiejętności nurkowych. WYMAGANIA WSTĘPNE: Minimalny...
IDF JUNIOR MASTER DIVER

IDF JUNIOR MASTER DIVER

-

Kurs IDF Junior Master Diver to czarny pas dla młodych nurków, najwyższy stopień wtajemniczenia przed wkroczeniem na ścieżkę dorosłego nurkowania. Wzięcie udziału w nim pozwala zdobyć kompetencje, zbudować pewność siebie i podnieść poziom wiedzy oraz umiejętności...