Kurs First Aid Response krok po kroku uczy postępowania w nagłych przypadkach poprzez wdrożenie prostych schematów ratowniczych. Kursanci uczą się podczas oglądania filmów, omawiania kolejnych kroków z Instruktorem oraz ćwiczą stosowanie nowych umiejętności w komfortowych warunkach. Materiałami mającymi za zadanie wspomóc kursantów w nauce są podręczniki, materiały audiowizualne oraz ćwiczenia z wykorzystaniem manekinów i defibrylatorów treningowych i wszelkich akcesoriów pierwszej pomocy a także czytelnych i prostych tablic zawierających schematy postępowania.

Kurs ten oparty jest na na wytycznych ILCOR dotyczących postępowania w nagłych wypadkach.

IDF RESCUE DIVER

PRZEBIEG KURSU:

  • Czas trwania: około 12 godzin (z reguły dwa dni po 6 godzin z przerwą na lunch)
  • Wykłady
  • Filmy
  • Zajęcia praktyczne
  • Udział w scenariuszach ratowniczych
  • Egzamin pisemny

CPR uczy umiejętności pomocy w przypadkach zatrzymania oddechu, zatrzymania akcji serca, urazów kręgosłupa, wstrząsu lub poważnego, zagrażającego życiu krwotoku. Kursanci uczą się jak wykonywać resuscytację i monitorować poszkodowanego w oczekiwaniu na przybycie profesjonalnych służb medychnych.

FIRST AID uczy  jak udzielić pierwszej pomocy w urazach niezagrażających życiu, oceniać różne urazy i choroby oraz ćwiczymy bandażowanie i szynowanie.

CARE FOR CHILDREN to kurs, który uczy umiejętności działania w nagłych wypadkach, którym mogą ulec niemowlęta i dzieci.

AED koncentruje się na nauczeniu jak korzystać z automatycznego defibrylatora zewnętrznego.

OXYGENE PROVIDER to nauka postępowania z tlenem i jego podawania w przypadku zaistnienia takiej konieczności

FAR REFRESH – Co dwa lata kurs ten pownien być odświeżany.

WYMAGANIA WSTĘPNE:

  • Wiek – dowolny, pozwalający na zrozumienie zagadnień omawianych podczas kursu
  • Chęć pomagania innym

SPRZĘT:

Na czas kursu udostępniamy pełne wyposażenie niezbędne do nauki:
manekiny treningowe
defibrylator traningowy
maseczki resuscytacyjne
rękawiczki
zestawy tlenowe
worek AMBU
bandaże, chusty, szyny, folie itp.

CO PO KURSIE?

Po tym kursie otrzymasz międzynarodowy certyfikat FAR ważny przez 24 miesiące. Certyfikat ten konieczny jest do wzięcia udziału w kursie Rescue Diver a także w kursach profesjonalnych jak Divemaster, Instruktor i wyżej.

KOSZT: 500 zł
Termin:
-
W CENĘ WLICZONE SĄ:

- Zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz komplet materiałów do nauki

CENA NIE OBEJMUJE:

- Opłaty licencyjnej FAR- 150 zł
- Kosztów wyjazdu i wyżywienia jeśli wydarzenie planowane jest w terenie