Navigation Scout to specjalistyczny kurs, który można zrealizować tylko w bezpiecznych kontrolowanych warunkach, takich jak basen lub też wody basenopodobne. Mogą wziąć w nim udział dzieci, które jeszcze nie ukończyły wieku umożliwiającego im podejście do ścieżki Juniorskiej. Wszystkie zajęcia i materiały są dostosowane do wieku uczestników i mają umożliwiać zdobywanej nowej wiedzy i nowych umiejętności przez zabawę.

WYMAGANIA WSTĘPNE:

Minimalny wiek: 8 lat
Umiejętność pływania w stopniu wystarczającym
Stan zdrowia pozwalający na udział w kursie
Certyfikat IDF Master Scout lub równorzędny innej organizacji nurkowej

PRZEBIEG KURSU:

4 nurkowania w basenie lub wodach basenopodobnych do głębokości 5 metrów
Rysowanie mapek
Egzamin za pomocą Kart Egzaminacyjnych IDF

W trakcie zajęć młodzi nurkowie poznają podstawy nawigacji podwodnej.

SPRZĘT:

Na czas kursu zapewniamy cały komplet sprzętu do nurkowania poza pianką.

CO DALEJ?:

Zbierz wszystkie specjalizacje dla młodych podwodnych odkrywców – IDF Navigation Scout, Rescue Scout oraz Night Scout i zostań wszechstronnym mistrzem podwodnego świata!

KOSZT: 500 zł
Termin:
-
W CENĘ WLICZONE SĄ:

Zajęcia praktyczne
Zaopatrzenie w sprzęt
Zajęcia teoretyczne

CENA NIE OBEJMUJE:

Transportu
Kosztów wyjazdu na basen lub wody basenopodobne
Opłaty za certyfikację - 150 zł
Wstępów na nurkowiska lub na basen
Gazów