Ten kurs uczy szerszego spojrzenia, w którym oprócz siebie i środowiska zaczniesz dostrzegać również innych nurków. Przygotowuje Cię do pomocy przy zapobieganiu problemom, akcjach ratunkowych a także zwiększa poziom umiejętności nurkowych.

Seal Team Szkolenie

WYMAGANIA WSTĘPNE:

Minimalny wiek: 10 lat
Umiejętność pływania w stopniu wystarczającym
Stan zdrowia pozwalający na udział w kursie
Certyfikaty: Junior Open Water Diver

PRZEBIEG KURSU:

4 nurkowania do głębokości 10 metrów
Wykłady z wykorzystaniem prezentacji szkoleniowych i materiałów audiowizualnych IDF
Egzamin za pomocą Kart Egzaminacyjnych IDF

Kurs Rescue Diver uczy ratownictwa od strony teoretycznej czyli od przypadków typowych aż po urazy wywołane przez morskie organizmy oraz od strony praktycznej. Młodzi ratownicy uczą się radzenia sobie z problemami takimi jak utrata maski lub płetwy oraz udzielania pomocy partnerowi np. holowania i usuwania skurczu.

SPRZĘT:

Na czas kursu zapewniamy pełen komplet dodatkowego sprzętu, z którego będziesz korzystać podczas kursu.
Jeśli brakuje Ci któregokolwiek z elementów podstawowego sprzętu do nurkowania możesz wypożyczyć go w naszym centrum nurkowym na czas trwania kursu lub zaopatrzyć się w naszym sklepie.

CO DALEJ?:

Kurs ten uczy praktycznego stosowania umiejętności w zakresie podstawowych technik podwodnego ratownictwa i autoratownictwa.
Uzyskanie stopni IDF Junior OWD, IDF Junior Night Diver, IDF Junior Navigation Diver i IDF Junior Rescue Diver uprawnia do udziału w kursie IDF Junior Master Diver.

KOSZT: 500 zł
Termin:
-
W CENĘ WLICZONE SĄ:

Zajęcia praktyczne
Zaopatrzenie w sprzęt niezbędny do przeprowadzenia nurkowań.
Zajęcia teoretyczne
Logbook

CENA NIE OBEJMUJE:

Transportu
Kosztów wyjazdu na wody otwarte
Opłaty za certyfikację - 150 zł
Wstępów na nurkowiska lub na basen
Wypożyczenia sprzętu podstawowego.
Gazów.