W nocy podwodny świat wygląda inaczej. Wszystko wydaje się trochę większe, dziwniejsze, bardziej tajemnicze. Nocne stworzenia wychodzą ze swoich kryjówek w poszukiwaniu pożywienia.
Zapraszamy do odwiedzenia podwodnego świata po zachodzie słońca. Obiecujemy niezapomniane wrażenia, przedziwne, fantastyczne spotkania z podwodnymi dziećmi nocy. Przeżyj tajemniczą, interesującą, baśniową podróż przez nocny podwodny świat, po którym oprowadzać Cię będzie niewielki krąg światła Twojej latarki!

Specjalizacja ta pozwala zapoznać się ze specyfiką nurkowania w nocy, jego wymaganiami, planowaniem i organizacją, technikami komunikacji i nawigacji, specyfiką nocnego życia oraz odmiennymi warunkami panującymi pod wodą nocą.

WYMAGANIA WSTĘPNE:

Minimalny wiek: 10 lat
Umiejętność pływania w stopniu wystarczającym
Stan zdrowia pozwalający na udział w kursie
Certyfikaty: Junior Open Water Diver

PRZEBIEG KURSU:

2 nurkowania
Wykład z wykorzystaniem prezentacji szkoleniowych i materiałów audiowizualnych IDF
Egzamin online na stronie IDF

Wykłady obejmują charakterystykę, logistykę i techniki nurkowania w nocy, komunikację światłem oraz środowisko wodne charakterystyczne dla nocnej pory.
W tracie nurkowań nauczymy się komunikować za pomocą światła lub dotyku i radzić sobie w sytuacjach awaryjnych, przygotowywać miejsce nurkowe tak, by ułatwić znalezienie drogi powrotnej i oświetlić miejsca wejścia i wyjścia z wody.

SPRZĘT:

Na czas kursu zapewniamy pełen komplet dodatkowego sprzętu dodatkowego niezbędnego do wykonania zaplanowanych ćwiczeń..
Jeśli brakuje Ci któregokolwiek z elementów podstawowego sprzętu do nurkowania możesz wypożyczyć go w naszym centrum nurkowym na czas trwania kursu lub zaopatrzyć się w naszym sklepie.

CO DALEJ?:

Ukończenie kursu uprawnia do nurkowania w wodach otwartych do głębokości 10m w parze z Instruktorem, Divemasterem lub rodzicem (opiekunem prawnym) posiadającym uprawnienia IDF Rescue Diver lub wyższe.
Uzyskanie stopni IDF Junior OWD, IDF Junior Night Diver, IDF Junior Navigation Diver i IDF Junior Rescue Diver uprawnia do udziału w kursie IDF Junior Master Diver.

KOSZT: 500 zł
Termin:
-
W CENĘ WLICZONE SĄ:

Zajęcia praktyczne
Zaopatrzenie w sprzęt niezbędny do przeprowadzenia nurkowań.
Zajęcia teoretyczne
Logbook

CENA NIE OBEJMUJE:

Transportu
Kosztów wyjazdu na wody otwarte
Opłaty za certyfikację - 150 zł
Wstępów na nurkowiska
Wypożyczenia sprzętu podstawowego.
Gazów.