Kurs IDF Master Diver łączy nurkowanie rekreacyjne z technicznym. Po jego ukończeniu zyskasz wiedzę i umiejętności pozwalające na nurkowanie do 50m z ograniczoną dekompresją. Będziesz miał możliwość zobaczyć miejsca, które są poza zasięgiem większości nurków rekreacyjnych.
Nauczymy Cię jak bezpiecznie zaplanować i wykonać nurkowanie na 50 metrów. Dowiesz się jak zaplanować zapas gazu z zachowaniem wysokiego koserwatyzmu tak, aby w razie awarii móc bezpiecznie zakończyć nurkowanie lub pomóc partnerowi. Nauczysz się stosowania różnych metod poszukiwania i wydobywania nawet dużych i ciężkich przedmiotów przy użyciu specjalistycznych technik i narzędzi.

Przebieg kursu:

 • 6 nurkowań w wodach otwartych o łącznym czasie nie mniejszym niż 240 minut
 • Przynajmniej 2 nurkowania w przedziale głębokości między 45 – 50 metrów
 • Wykłady z wykorzystaniem prezentacji szkoleniowych i materiałów audiowizualnych IDF
 • Test wyboru wypełniany w formie elektronicznej po zalogowaniu się do panelu kursanta

WYMAGANIA WSTĘPNE:

 • Ukończone 18 lat
 • Umiejętność pływania w stopniu wystarczającym
 • Stan zdrowia pozwalający na udział w kursie
 • Certyfikat IDF Advanced Open Water Diver lub równorzędny innej organizacji nurkowej
 • Certyfikat IDF Rescue Diver lub równorzędny innej organizacji nurkowej
 • Certyfikat IDF Deep Diver lub równorzędny innej organizacji nurkowej
 • Minimum 60 zalogowanych nurkowań, z czego przynajmniej 20 na głębokość przekraczającą 30 metrów

SPRZĘT:

Na czas kursu wyposażymy Cię w dodatkowy sprzęt potrzebny do wykonania zaplanowanych ćwiczeń podczas nurkowania.
Jeśli brakuje Ci któregokolwiek z elementów sprzętu podstawowego możesz wypożyczyć go u nas lub zaopatrzyć się w naszym sklepie.

UPRAWNIENIA PO UKOŃCZENIU KURSU:

Po ukończeniu kursu zyskasz uprawnienia umożliwiające nurkowanie do głębokości 50 metrów z ograniczoną dekompresją na gazie plecowym z partnerem o równorzędnych lub wyższych kwalfikacjach.
Ukończenie kursu otwiera drogę do rozpoczęcia szkoleń z zakresu nurkowania technicznego, jaskiniowego oraz zawodowego.

KOSZT: 2000 zł
Termin:
-
W CENĘ WLICZONE SĄ:

- Zajęcia praktyczne w postaci nurkowań na wodach otwartych
- Zaopatrzenie w dodatkowy sprzęt niezbędny do wykonania zaplanowanych ćwiczeń podczas nurkowań
- Zajęcia teoretyczne

CENA NIE OBEJMUJE:

- Dojazdu
- Kosztów wyjazdu na wody otwarte
- Kosztów wstępu na nurkowisko
- Kosztów wypożyczenia podstawowych elementów sprzętu
- Gazów
- Opłaty za certyfikację