Kurs IDF Junior Master Diver to czarny pas dla młodych nurków, najwyższy stopień wtajemniczenia przed wkroczeniem na ścieżkę dorosłego nurkowania. Wzięcie udziału w nim pozwala zdobyć kompetencje, zbudować pewność siebie i podnieść poziom wiedzy oraz umiejętności praktycznych związanych z nurkowaniem. To szkolenie jest doskonałym sposobem, żeby zamknąć pewien etap w nauce i rozwoju podwodnej pasji.

WYMAGANA WSTĘPNE:

Minimalny wiek: 12 lat
Umiejętność pływania w stopniu wystarczającym
Stan zdrowia pozwalający na udział w kursie
Certyfikaty: Junior Open Water Diver, Junior Navigation Diver, Junior Night Diver, Junior Rescue Diver

PRZEBIEG KURSU:

2 nurkowania w wodach otwartych do głębokości 12 metrów.
Wykłady z wykorzystaniem prezentacji szkoleniowych i materiałów audiowizualnych IDF
Egzamin online na stronie IDF

Kurs buduje kompleksową wiedzę u zaawansowanego młodego nurka. W trakcie wykładów omawiane są kwestie sprzętowe, technika nurkowania, fizyka nurkowania, a także środowisko wodne.
W trakcie nurkowania pojawią się nowe umiejętności takie jak zdejmowanie i zakładanie sprzętu na powierzchni wody, czy też korzystanie z boi sygnalizacyjnej.

SPRZĘT:

Na czas kursu zapewniamy pełen komplet dodatkowego sprzętu, z którego będziesz korzystać podczas kursu.
Jeśli brakuje Ci któregokolwiek z elementów podstawowego sprzętu do nurkowania możesz wypożyczyć go w naszym centrum nurkowym na czas trwania kursu lub zaopatrzyć się w naszym sklepie.

CO DALEJ?:

Ukończenie kursu uprawnia do nurkowania do głębokości 12 metrów w wodach otwartych w parze z Instruktorem, Divemasterem, rodzicem (opiekunem prawnym) posiadającym uprawnienia IDF Rescue Diver lub wyższe.
Jest to najwyższy stopień możliwy do uzyskania przez nurka, który nie ukończył jeszcze 15 roku życia. Po ukończeniu 15 lat zapraszamy na kursy dla dorosłych nurków.

KOSZT: 500 zł
Termin:
-
W CENĘ WLICZONE SĄ:

Zajęcia praktyczne
Zaopatrzenie w sprzęt niezbędny do przeprowadzenia nurkowań.
Zajęcia teoretyczne
Logbook

CENA NIE OBEJMUJE:

Transportu
Kosztów wyjazdu na wody otwarte
Opłaty za certyfikację - 150 zł
Wstępów na nurkowiska
Wypożyczenia sprzętu podstawowego.
Gazów.