Rescue Scout to kolejna specjalizacja, która pozwala na zyskanie nowych umiejętności i poszerzenie swoich nurkowych horyzontów o bardzo ważne umiejętności związane z ratownictwem. Zajęcia są dostosowane do wieku i możliwości uczestników, tak by uczestnicy mogli brać w nich udział, uczyć się i jednocześnie dobrze bawić.

WYMAGANIA WSTĘPNE:

Minimalny wiek: 8 lat
Umiejętność pływania w stopniu wystarczającym
Stan zdrowia pozwalający na udział w kursie
Certyfikat IDF Master Scout lub równorzędny innej organizacji nurkowej

PRZEBIEG KURSU:

4 nurkowania w basenie lub wodach basenopodobnych do głębokości 5 metrów
Egzamin za pomocą Kart Egzaminacyjnych IDF

W trakcie zajęć dzieci uczą się planować swoje nurkowania i wzywać pomoc, jeśli coś pójdzie źle. Dowiadują się też, jakie są zagrożenia związane z nurkowaniem. W wodzie młodzi adepci uczą się jak postępować w razie utraty maski lub płetwy, ćwiczą awaryjne zrzucanie pasa balastowego, a także udzielanie pomocy innemu nurkowi – od dzielenia się gazem poprzez holowanie po powierzchni.

SPRZĘT:

Na czas kursu zapewniamy cały komplet sprzętu do nurkowania poza pianką.

CO DALEJ?:

Zbierz wszystkie specjalizacje dla młodych podwodnych odkrywców – IDF Navigation Scout, Rescue Scout oraz Night Scout i zostań wszechstronnym mistrzem podwodnego świata!

KOSZT: 500 zł
Termin:
-
W CENĘ WLICZONE SĄ:

Zajęcia praktyczne
Zaopatrzenie w sprzęt
Zajęcia teoretyczne

CENA NIE OBEJMUJE:

Transportu
Kosztów wyjazdu na basen lub wody basenopodobne
Opłaty za certyfikację - 150 zł
Wstępów na nurkowiska lub na basen
Gazów