Kurs ten uczy jak poruszać się pod wodą w sposób sposób świadomy, wykorzystując metody nawigacji naturalnej oraz kompas. Będziemy się zbierać dane do przygotowania mapy miejsca nurkowego oraz wykonamy taką mapkę. Umiejętności te przydadzą się również podczas poszukiwań podwodnych, na przykład na kursie IDF Junior Rescue Diver.

WYMAGANIA WSTĘPNE:

Minimalny wiek: 10 lat
Umiejętność pływania w stopniu wystarczającym
Stan zdrowia pozwalający na udział w kursie
Certyfikaty: Junior Open Water Diver

PRZEBIEG KURSU:

2 nurkowania do głębokości 10m
Wykład z wykorzystaniem prezentacji szkoleniowych i materiałów audiowizualnych IDF
Egzamin online na stronie IDF

Kurs nurka nawigatora omawia różne typy nawigacji – przyrządową, ucząca zasad działania kompasu, naturalną, wymagającą obserwacji otoczenia, ukształtowania dna i zapamiętania charakterystycznych punktów pod wodą oraz mieszaną, kiedy stosuje się oba rodzaje nawigacji.
W trakcie nurkowań szkoleniowych stosujemy w praktyce nabytą wiedzę.

SPRZĘT:

Na czas kursu zapewniamy pełen komplet dodatkowego sprzętu, z którego będziesz korzystać podczas kursu.
Jeśli brakuje Ci któregokolwiek z elementów podstawowego sprzętu do nurkowania możesz wypożyczyć go w naszym centrum nurkowym na czas trwania kursu lub zaopatrzyć się w naszym sklepie.

CO DALEJ?:

Ukończenie kursu uprawnia do nurkowania w wodach otwartych do głębokości 10m w parze z Instruktorem, Divemasterem lub rodzicem (opiekunem prawnym) posiadającym uprawnienia IDF Rescue Diver lub wyższe.
Uzyskanie stopni IDF Junior OWD, IDF Junior Night Diver, IDF Junior Navigation Diver i IDF Junior Rescue Diver uprawnia do udziału w kursie IDF Junior Master Diver.

KOSZT: 500 zł
Termin:
-
W CENĘ WLICZONE SĄ:

Zajęcia praktyczne
Zaopatrzenie w sprzęt niezbędny do przeprowadzenia nurkowań.
Zajęcia teoretyczne
Logbook

CENA NIE OBEJMUJE:

Transportu
Kosztów wyjazdu na wody otwarte
Opłaty za certyfikację - 150 zł
Wstępów na nurkowiska
Wypożyczenia sprzętu podstawowego.
Gazów.