Jest to kolejny krok po kursie Scuba Scout pomagający rozwijać nabyte umiejętności. Uczy nie tylko samego nurkowania, ale też odpowiedzialności za partnera nurkowego, rozwagi oraz ochrony środowiska naturalnego
IDF Master Scout jest kursem dla dzieci, które nie ukończyły jeszcze 10 roku życia. Odbywa się w basenie lub wodach basenopodobnych. W trakcie bezpiecznych zajęć pod nadzorem Instruktora mali nurkowie mogą się rozwijać i bawić jednocześnie.

WYMAGANIA WSTĘPNE:

Minimalny wiek: 8 lat
Umiejętność pływania w stopniu wystarczającym
Stan zdrowia pozwalający na udział w kursie
Certyfikat IDF Scuba Scout lub równorzędny innej organizacji nurkowej

PRZEBIEG KURSU:

2 zajęcia basenowe z wykorzystaniem sprzętu ABC;
4 nurkowania w basenie lub wodach basenopodobnych do głębokości 5 metrów
3 wykłady z wykorzystaniem prezentacji szkoleniowych i materiałów audiowizualnych IDF
Egzamin za pomocą Kart Egzaminacyjnych IDF

Zajęcia Master Scout rozwijają i poszerzają umiejętności nabyte na kursie Scuba Scout. Tematem zajęć będą: sprzęt nurkowy i poszczególne jego elementy, zasady bezpiecznego nurkowania z naciskiem na odpowiedzialne podejście i system partnerski oraz środowisko wodne. W trakcie nurkowań pod okiem Instruktora ćwiczymy dzielenie się gazem, czy komunikowanie się za pomocą znaków nurkowych.

SPRZĘT:

Na czas kursu zapewniamy cały komplet sprzętu do nurkowania poza pianką.

CO DALEJ?:

Po ukończeniu kursu otrzymasz certyfikat potwierdzający zdobyte uprawnienia nurkowe do głębokości 5 metrów w basenie lub wodach basenopodobnych pod bezpośrednim nadzorem Instruktora.
Po osiągnięciu 10 roku życia zapraszamy na kurs IDF Junior Open Water Diver.

KOSZT: 700 zł
Termin:
-
W CENĘ WLICZONE SĄ:

Zajęcia praktyczne
Zaopatrzenie w sprzęt
Zajęcia teoretyczne
Logbook

CENA NIE OBEJMUJE:

Transportu
Kosztów wyjazdu na basen lub wody basenopodobne
Opłaty za certyfikację - 150 zł
Wstępów na nurkowiska lub na basen
Gazów