IDF Divemaster to pierwszy krok na ścieżce zawodowej. Kurs ten proponujemy wszystkim, którzy chcą rozwijać swoją dalszą karierę nurkową jako profesjonaliści. Ma on nauczyć pracy z ludźmi, zarządzania grupami nurkowymi oraz dbania o ich komfort i bezpieczeństwo. Divemaster powinien dążyć do mistrzowskiego opanowania umiejętności nurkowych, wiedzy, dbałości o bezpieczeństwo, jak i przestrzegania standardów aby być wzorem dla wszystkich nurków, z którymi ma okazję pracować.

ZAGADNIENIA:

 • rozwiązywanie problemów związanych z pracą z ludźmi,
 • zarządzanie w sytuacjach kryzysowych,
 • umiejętności ratownicze
 • rozwiązywanie problemów ze sprzętem nurkowym
 • asystowanie podczas szkoleń
 • prowadzenie grup płetwonurków do głębokości wynikającej z posiadanych przez nich uprawnień

IDF DIVEMASTER

WYMAGANIA WSTĘPNE:

 • ukończone 18 lat
 • certyfikat Master Diver
 • certyfikat Rescue Diver
 • certyfikat Nitrox Diver
 • certyfikat Navigation Diver
 • certyfikat Night Diver
 • aktualny certyfikat IDF First Aid Response lub równoważny innej organizacji szkoleniowej
 • minimum 100 zalogowanych nurkowań, w tym minimum 30 na głębokość większą niż 20 metrów
 • 30 nurkowań wykonanych w trudnych warunkach środowiskowych (np. nocnych, w prądzie, w słabej widoczności, w wodzie o temperaturze poniżej 10°C)

SPRZĘT:

Jako kandydat na profesjonalistę IDF powinieneś już posiadać cały podstawowy sprzęt do nurkowania w konfiguracji rekreacyjnej lub technicznej włącznie z:
– komputerem nurkowym
– kompasem
– narzędziem tnącym
– gwizdkiem
– bojką
– latarką
– zapasową maską

Jeśli nie posiadasz jakiejś części wyposażenia nurkowego możesz wypożyczyć je od nas na czas kursu lub zaopatrzyć się w naszym sklepie.

UPRAWNIENIA PO UKOŃCZENIU KURSU:

 • prowadzenie grup płetwonurków do głębokości wynikającej z posiadanych przez nich uprawnień
 • prowadzenie grup płetwonurków technicznych podczas nurkowań dekompresyjnych do głębokości wynikającej z uprawnień (jeżeli Divemaster jest jednocześnie nurkiem technicznym)
 • prowadzenie wykładów i nurkowań w ramach programu Scuba Intro
 • asystowanie instruktorowi podczas prowadzonych zajęć teoretycznych i praktycznych na poziomy: Open Water Diver, AOWD, Night Diver, Navigation Diver i Rescue Diver

Ukończenie kursu Divemastera pozwoli Ci wziąć udział w kursie Instruktorskim.

KOSZT: 2500 zł
Termin:
-
W CENĘ WLICZONE SĄ:

- Zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz komplet materiałów do nauki.
- Zaopatrzenie w dodatkowy sprzęt niezbędny podczas nurkowań specjalistycznych.

CENA NIE OBEJMUJE:

- Dojazdu
- Kosztów wyjazdu na wody otwarte
- Kosztów wstępu na nurkowisko basen
- Kosztów wypożyczenia podstawowych elementów sprzętu
- Gazów
- Opłaty licencyjnej IDF