Pamiętasz filmy National Geographic pokazujące majestatyczne sylwetki zatopionych okrętów, albo opowieści o poszukiwaczach skarbów ukrytych na dnie oceanów?

Ten fascynujący świat leży teraz w zasięgu Twojej ręki!

Chcesz przeżyć niezapomnianą pzygodę? Wystarczy wziąć do ręki telefon, wybrać nasz numer i umówić się na najbliższy planowany kurs nurkowania na wrakach PADI Wreck Diver.

Specjalizacja ta pozwala zapoznać nurków ze specyfiką nurkowania wrakowego, jego wymaganiami, planowaniem i organizacją, technikami stosowanymi podczas penetracji wraku oraz ryzykiem, które podejmujemy decydując się na to.

Po ukończeniu tego kursu będziesz w stanie:

  • zademonstrować praktyczną wiedzę na temat nurkowania na wrakach, włączając w to rozpoznawanie oraz zapobieganie potencjalnym zagrożeniom oraz umiejętność takiego planowania nurkowania na wrakach, aby było ono przyjemnością;
  • wyjaśnić historyczne znaczenie wraków oraz znać problemy społeczne i prawne związane z tą wartością wraków;
  • planować oraz organizować bezpieczne nurkowana na wrakach, w warunkach lepszych lub podobnych, w jakich został przeprowadzony kurs oraz na głębokościach dozwolonych przez jego uprawnienia;
  • rozpoznać ryzyko związane z nurkowaniem na wrakach oraz zademonstrować techniki oraz procedury, które zmniejszają możliwość wystąpienia takiego ryzyka.

WYMAGANIA WSTĘPNE:

  • Wymagany certyfikat: Advanced Open Water Diver lub stopień równorzędny.
  • Ukończone 15 lat.

SPRZĘT:

Na czas kursu wyposażymy Cię w cały dodatkowy sprzęt potrzebny do nurkowania na wodach otwartych oraz podręcznik i inne materiały niezbędne do opanowania wiedzy teoretycznej.

Jeśli brakuje Ci jakiegokolwiek sprzętu podstawowego możesz wypożyczyć go u nas lub zaopatrzyć się w naszym sklepie.

KOSZT: 500 zł
Termin:
-
W CENĘ WLICZONE SĄ:

- Komplet materiałów do nauki.
- Zajęcia teoretyczne i praktyczne.
- Zaopatrzenie dodatkowy sprzęt potrzebny do wykonania nurkowań.

CENA NIE OBEJMUJE:

- Opłaty licencyjnej PADI - 150 zł
- Kosztów wyjazdu na wody otwarte.