Wreck Diver

DSC05134m Pamiętasz filmy National Geographic pokazujące majestatyczne sylwetki zatopionych okrętów, albo opowieści o poszukiwaczach skarbów ukrytych na dnie oceanów? 

Ten fascynujący świat leży teraz w zasięgu Twojej ręki!
Chcesz przeżyć niezapomnianą pzygodę? Wystarczy wziąć do ręki telefon, wybrać nasz numer i umówić się na najbliższy planowany kurs nurkowania na wrakach PADI Wreck Diver.

Specjalizacja ta pozwala zapoznać nurków ze specyfiką nurkowania wrakowego, jego wymaganiami, planowaniem i organizacją, technikami stosowanymi podczas penetracji wraku oraz ryzykiem, które podejmujemy decydując się na to.

Po ukończeniu tego kursu będziesz w stanie:
- zademonstrować praktyczną wiedzę na temat nurkowania na wrakach, włączając w to rozpoznawanie oraz zapobieganie potencjalnym zagrożeniom oraz umiejętność takiego planowania nurkowania na wrakach, aby było ono przyjemnością;
- wyjaśnić historyczne znaczenie wraków oraz znać problemy społeczne i prawne związane z tą wartością wraków;
- planować oraz organizować bezpieczne nurkowana na wrakach, w warunkach lepszych lub podobnych, w jakich został przeprowadzony kurs oraz na głębokościach dozwolonych przez jego uprawnienia;
- rozpoznać ryzyko związane z nurkowaniem na wrakach oraz zademonstrować techniki oraz procedury, które zmniejszają możliwość wystąpienia takiego ryzyka.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Wymagany certyfikat: Advanced Open Water Diver lub stopień równorzędny.
Ukończone 15 lat.

SPRZĘT:
Na czas kursu wyposażymy Cię w cały dodatkowy sprzęt potrzebny do nurkowania na wodach otwartych oraz podręcznik i inne materiały niezbędne do opanowania wiedzy teoretycznej.
Jeśli brakuje Ci jakiegokolwiek sprzętu podstawowego możesz wypożyczyć go u nas lub zaopatrzyć się w naszym sklepie.

KOSZT:
Kurs PADI Nurkowanie na Wrakach kosztuje 500 PLN.

W cenę kursu wliczone są:

- Komplet materiałów do nauki.
- Zajęcia teoretyczne i praktyczne.
- Zaopatrzenie dodatkowy sprzęt potrzebny do wykonania nurkowań.

Cena nie obejmuje:

- Opłaty licencyjnej PADI - 150 zł
- Kosztów wyjazdu na wody otwarte.