IDF DIVEMASTER

Divemaster

IDF Divemaster to pierwszy krok na ścieżce zawodowej. Kurs ten proponujemy wszystkim, którzy chcą rozwijać swoją dalszą karierę nurkową jako profesjonaliści. Ma on nauczyć pracy z ludźmi, zarządzania grupami nurkowymi oraz dbania o ich komfort i bezpieczeństwo. Divemaster powinien dążyć do mistrzowskiego opanowania umiejętności nurkowych, wiedzy, dbałości o bezpieczeństwo, jak i przestrzegania standardów aby być wzorem dla wszystkich nurków, z którymi ma okazję pracować.
Szkolenie to obejmuje takie zagadnienia jak:
- rozwiązywanie problemów związanych z pracą z ludźmi,
- zarządzanie w sytuacjach kryzysowych,
- umiejętności ratownicze
- rozwiązywanie problemów ze sprzętem nurkowym
- asystowanie podczas szkoleń
- prowadzenie grup płetwonurków do głębokości wynikającej z posiadanych przez nich uprawnień

WYMAGANIA WSTĘPNE:

- ukończone 18 lat
- certyfikat Master Diver
- certyfikat Rescue Diver
- certyfikat Nitrox Diver
- certyfikat Navigation Diver
- certyfikat Night Diver
- aktualny certyfikat IDF First Aid Response lub równoważny innej organizacji szkoleniowej
- minimum 100 zalogowanych nurkowań, w tym minimum 30 na głębokość większą niż 20 metrów oraz 30 wykonanych w trudnych warunkach środowiskowych (np. nocnych, w prądzie, w słabej widoczności, w wodzie o temperaturze poniżej 10°C)

SPRZĘT:

Jako kandydat na profesjonalistę IDF powinieneś już posiadać cały podstawowy sprzęt do nurkowania w konfiguracji rekreacyjnej lub technicznej włącznie z:
- komputerem nurkowym
- kompasem
- narzędziem tnącym
- gwizdkiem
- bojką
- latarką
- zapasową maską

Jeśli nie posiadasz jakiejś części wyposażenia nurkowego możesz wypożyczyć je od nas na czas kursu lub zaopatrzyć się w naszym sklepie.

KOSZT:

Kurs IDF DIVEMASTER kosztuje 2 500 PLN.

W cenę kursu wliczone są:

- Zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz komplet materiałów do nauki.
- Zaopatrzenie w dodatkowy sprzęt niezbędny podczas nurkowań specjalistycznych.

Cena nie obejmuje:

- Opłaty licencyjnej IDF
- Kosztów wyjazdów na wody otwarte.
- Kosztów wypożyczenia sprzętu do nurkowania oraz gazów

UPRAWNIENIA PO UKOŃCZENIU KURSU:

- prowadzenie grup płetwonurków do głębokości wynikającej z posiadanych przez nich uprawnień
- prowadzenie grup płetwonurków technicznych podczas nurkowań dekompresyjnych do głębokości wynikającej z uprawnień (jeżeli Divemaster jest jednocześnie nurkiem technicznym)
- prowadzenie wykładów i nurkowań w ramach programu Scuba Intro
- asystowanie instruktorowi podczas prowadzonych zajęć teoretycznych i praktycznych na poziomy: Open Water Diver, AOWD, Night Diver, Navigation Diver i Rescue Diver

Ukończenie kursu Divemastera pozwoli Ci wziąć udział w kursie Instruktorskim.