Polityka Prywatności

Z uwagi na rozpoczęcie obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), uprzejmie informujemy co następuje:

Administratorem Danych Osobowych, gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej http://lionfish.pl/ jest Przemysław Paszta, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Lionfish Przemysław Paszta ul. Wiosenna 13, 05-805 Kanie. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie pod numerem 501 770 770 lub pisemnie na adres: Wiosenna 13, 05-805 Kanie.

Dane osobowe, gromadzone za pośrednictwem strony internetowej http://lionfish.pl/ przetwarzane są w celu dostarczania Klientom informacji o ofertach. Treści marketingowe będą dostarczane w formie wiadomości e-mail. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. a) RODO, tj. wcześniejsze wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz art. 6 ust. 2 lit. f) RODO, tj. niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (uzasadnionym interesem administratora jest dostarczanie Klientom informacji o ofertach).

Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie danych: imię i nazwisko (o ile zostały podane), adres e-mail. Dane te podawane są przez Użytkownika dobrowolnie, podczas zapisywania się do naszego newslettera.

Dane osobowe, gromadzone za pośrednictwem strony internetowej http://lionfish.pl/ nie są przekazywane żadnym innym podmiotom.

Dane osobowe, gromadzone za pośrednictwem strony internetowej http://lionfish.pl/ będą przetwarzane i przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora oraz obowiązku ustawowego, chyba że wyrazisz sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.

Uprzejmie informujemy, iż każdemu Klientowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem przez firmę Lionfish Przemysław Paszta jego danych osobowych:

  • prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych;
  • prawo do sprostowania danych;
  • prawo do usunięcia danych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania;
  • prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Zgodę można odwołać, poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dodatkowo Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim, właściwym dla miejsca jego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Informujemy, iż dane Użytkowników zostały uzyskane przez Administratora bezpośrednio od nich samych, podczas wypełniania formularza newslettera na stronie internetowej http://lionfish.pl/.

Pragniemy zapewnić, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi.